aşiq-məşuq

aşiq-məşuq
<ər.> Bir-birinə bərk vurulma (vurulmuş). Aşiq-məşuq olmaq – bir-birinə bərk vurulmaq. <Bədircahan:> Züleyxa xanım sənə belə aşkarca aşiqməşuq olub dinməz-söyləməz. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • məşuqə — is. Sevilən, sevgili (qadın), məhbubə. Aşiq ilə məşuqə çox illər ayrı düşəndən sonra görüşüb öpüşürlər. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haşa — <ər.> 1. nida. Olmasın, Allah eləməsin, Allah göstərməsin, . . . uzaq. <Qəmər deyirdi:> Haşa. . . Min il zindanda çürüsəm də evləndi yoxdur. (Nağıl) <Mirzə Camal:> Axund, yoldan sonra bu qarlı havada hamama buyurulsa, haşa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iltica — is. <ər.> 1. Sığınma, birinin yanına qaçıb himayə istəmə, pənah gətirmə. <Fərhad:> Mən ömrümdə bir kəsə yalvarmadığım halda, namusum yolunda iltica dili açaraq sizə yalvarıram. C. C.. <Sarıköynəyin> gözlərinin dərinliklərində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşin — sif. <fars.> Odlu, od kimi isti. Qan yaş töküb yanında gəzər atəşin kəbab; Məşuqə bənzər atəşü aşiq kəbab ona. F.. // məc. Qızğın, hərarətli, ehtiraslı. Atəşin salam. – Natiq atəşin bir nitq söylədi. M. S. O.. Dinləyin yanğılı sədalərini;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmxarlıq — is. köhn. Birinin dərdinə qalma, dərdinə şərik olma, birinin dərdli zamanında təsəlli vermə. Yar əgər aşiqə qəmxarlıq etməzsə, nə qəm; Qəm odur, özgəyə məşuqəsi qəmxar olsa! Ə. V.. Ağlar halımıza biganə belə; Hardasan, gəl bizə qəmxarlıq eylə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”